Projekt

I huvudsak har projekt genomförts inom området "information för bygg- och miljösektorn" i såväl Sverige som utomlands.

Under perioden 1996-2002 har har uppdrag föranlett besök i följande länder:

-Tanzania, Kenya, Uganda, Etiopien.
-Palestina
-Namibia
-Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern, Slovenien
-Luxemburg

Under avsnittet Publikationer finns några projektrapporter som visar typen av genomförda projekt