Publikationer

RAPPORTER

Follow-up of the HRDU(HABRI)/BYGGDOK
DOCUMENTATION PROJECT in Nairobi - and investigation of human settlements information situation from a modern information technology(IT), perspective in
Kenya, Tanzania, Uganda and Ethiopia
, Bengt Eresund för Sida 1996/1997

Inventering av databaser över viktiga informationskällor
(metadatabaser)
, Bengt Eresund för Statskontoret, 1997

Establishment of a Palestinian Construction Resource Center (PCRC) - Project Proposal, Bengt Eresund för UNIDO, 1997/1998

Establishment of a Namibian Construction Research Centre (NCRC) - Project Proposal, Bengt Eresund (project leader) for SIPU/Sida, 1998

SERFIN 2. SERFIN projektet (Skadeförebyggande Erfarenhetsåterföring för Fastighetsförvaltare på Internet), slutrapport, Per Christiansson, Gustav Dahlström, Bengt Eresund, Hans Nilsson, Fredrik Stjernfeldt, för Byggforsningsrådet 1999-05-05,

Byggforskning i öst- och centraleuropeiska länder, Bengt Eresund för Byggforskningsrådet och Formas, 2000/2001