Bengt Eresund

Huvudinriktning för min verksamhet är konsultuppdrag i Sverige och utomlands inom bygg- och miljöområdet med inriktning mot information och IT. Bland uppdragsgivarna finns Statskontoret, Byggforskningsrådet, Sida, EU och UNIDO. Uppdrag genomförs i ofta i samarbete med andra. Samarbetsparter finns i Sverige och utomlands.

Jag är civilingenjör väg och vatten från KTH och har tidigt arbetet som konstruktör men sedan slutet på 60-talet har jag i huvudsak sysslat med informationsfrågor inom bygg- och miljöområdet. Se vidare ett sammanfattande CV.