CV för Bengt Eresund


Bengt Eresund, Civilingenjör
Född: 1939-04-02
Civilstånd: Gift
Nationalitet:Svensk
Address: Blixtvägen 40 177 70 Järfälla

Tel: 08 58015085
Fax: 08 58015085
Mobiltel: 0708 499304
E-post: bengt@eresund.se
Hemsida: http://eresund.se

Meritförteckning

Bengt Eresund IT AB (från 2002 Eresund PB AB), eget konsultföretag inom informationsområdet 1996 -

Uppdragsgivare
Beskrivning Period
Sida Uppföljning av ett 14-årigt informationsprojekt vid universitetet i Nairobi samt studium av IT-situationen (inom human settlements området) i Kenya, Tanzania, Uganda och Etiopien. http://www.eresund.se/ktue/KeTzUgEt.html oktober 1996 - mars 1997
Byggforskningsrådet (BFR)
SERFIN-projektet (Skadeförebyggande Erfarenhetsåterföring för Fastighetsförvaltare på Internet). Projektledning 1996-1999
Institutet för byggdokumentation, Byggdok Bevakning av för Byggdok intressanta internationella organisationer och databaser. Utredare 1996-1997
EU Utvärdering av informationsprojekt inom ramen för Programmet Info 2000, DGXIII i Luxemburg. Utredare september 1996 och juli 1997
Statskontoret Metadatabaser, Inventering av databaser över viktiga informationskällor. http://www.eresund.se/statsk/Statsk.html Projektledare och utredare. maj - juli 1997
UNIDO Projektförslag till ett "Palestinian Construction Resource Centre" på Västbanken och i Gaza. Projektledare och utredare. oktober 1997 - januari 1998 och oktober 1998
Sida (SIPU) Förstudie och projektförslag till ett centralt informations- och utvecklingscenter för den namibiska byggsektorn. Projektledare och utredare augusti - oktober 1998
Byggforskningsrådet (BFR) (från 2000-01-01 inom FORMAS) Fakta kring byggforskningssituationen i Öst- och Centraleuropa. Länder som ingick i studien var Estland, Lettland, Litauen, Polen, Slovakien, Tjeckien, Slovenien och Ungern. Projektledare och utredare. mars 2000 - mars 2001

Anställd vid Institutet för byggdokumentation, Byggdok 1979-1996

Byggdok, Ledande befattningar och VD från 1985 till 1996 1979-1996

Anställd av Sida för expertarbete i Tanzania

Sida Forskare och utredare vid Building Research Unit (BRU) i Dar es Salaam, Tanzania, kring byggbestämmelser och lokala byggmaterial 1976-1978

Anställd vid Byggandets Samordning (BSAB) 1968-1976

BSAB Utveckling av informationssyatem för byggsektorn, bl a BSAB-systemet 1968-1976

Anställningar vid Hus- och industrikonsulter (HKB) och Statens Vägverk under perioden 1964-1968

Utbildning
Civilingenjörsexamen (Väg- och vatten) 1964
Studentexamen 1958

Medlemskap
Svenska Väg- och Vattenbyggares Riksförbund (SVR)
Stockholms byggnadsförening
Konsultgruppen TUPO, styrelseledamot

Åter