Publikationer


Doktorsavhandling

Att behandla störande beteende - Metodutveckling i barnpsykoterapi, Pia Eresund, Doktorsavhandling vid Pedagogiska institutionen, Stockholms Universitet, 2002

Böcker

 • "Att förstå, bemöta och behandla BRÅKIGA BARN" av Pia Eresund och Björn Wrangsjö, Studentlitteratur 2008. Mer information här

Rapporter

 • SIDA-rapport 1978: "The Situation of Children in Tanzania"(medförf. Tesha)
 • Socialstyrelsen 1993:"Samspelsbehandling i spädbarnsfamiljer"
 • Omsorgsverksamheten FoUU 1999: "Psykisk barna- och ungdomsvård och de vanartiga barnen"
 • Omsorgsverksamheten FoUU 1999: "Hjälp med själen"

Artiklar

 • "Ny metod hjälper bråkiga pojkar", IDAG Svenska Dagbladet 16 juni 2000, baserad på min rapport "Hjälp med själen. Ett projekt med psykoterapi för bråkiga pojkar" som gavs ut av FOUU-enheten vid Omsorgsverksamheten vid Stockholms läns landsting, FoU-rapport 99-09, ISSN 1402-3059. (Hela artikeln)
 • "Terapeutisk allians kring arga pojkar", Psykologtidningen 15/2002 sid.4 - 7.(Hela artikeln)
 • "En studie i behandling av störande beteende", Mellanrummet 8/2003 s. 51-66. (Hela artikeln)
 • "Mellan idiotkärlek och manual - psykoterapi med barn då, nu och sedan", Mellanrummet 11/2004 s.77-86. (Hela artikeln)
 • Diverse artiklar i Riksförbundet Psykoterapicentrums tidskrift Insikten där jag tillsammans med Ulla Bertling ansvarar för den vetenskapliga avdelningen.
 • "Psychodynamic psychotherapy for children with disruptive disorders", Journal of Child Psychotherapy, Volume 33, Issue 2 August 2007 , pages 161 - 180. Se sammanfattning här
 • "Läkemedel är inte tillräcklig behandling för utagerande barn". Insikten 3/2008. (Hela artikeln)
 • "Bekräfta och sätta gränser." Om en föräldrastödform med förebyggande syfte, 'Parent Training'. Publicerad i "Ta föräldrar på allvar. Om föräldraskap och föräldrastöd", utgiven av Svenska föreningen för psykisk hälsa, sfph, 2010, ISBN: 978-91-633-6547-8 (Hela artikeln i manus)
 • "Inre och yttre oro - om ADHD." Insikten nr 3,2002. sid 8-12. www.tidskriftenpsykoterapi.se/artiklar/inreyttreoro-omadhd.htm
 • "Psykoanalytisk psykoterapi kan hjälpa barn med ADHD." Medförfattare: Magnus Kihlbom. Psykoterapi nr 3/2015. sid 16-24. www.tidskriftenpsykoterapi.se/artiklar/barnmedadhd.htm


Pressklipp


Pia Eresund
Blixtvägen 40
177 70 Järfälla
Tel/Fax: 08-58015085
Mobil: 0768-832855