Pia Eresund


Utbildning
Legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut, med handledarutbildning i psykoterapi och specialistkompetens i utredning, behandling och handledning/konsultation. Filosofie doktor i pedagogik.


Verksamhet
Jag har arbetat deltid inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Stockholms läns landsting, de senaste åren med arbetsuppgifter inom forskning och utveckling. Parallellt har jag haft privatpraktik som psykoterapeut. Nu är jag pensionerad men har handlednings- och utbildningsuppdrag. Jag är med i styrelsen för Riksförbundet Psykoterapicentrum, RPC, samt i redaktionen för dess tidskrift Insikten.


Pia Eresund
Folkungavägen 18
177 35 Järfälla
Tel: 08-58015085. Mobil: 0768 832855.

BOK: Att förstå, bemöta och behandla BRÅKIGA BARN,
Pia. Eresund & Björn Wrangsjö.
ISBN: 9789144049083, 2008, Studentlitteratur