Eresund  Blixtvägen 40 • 177 70 Järfälla • tel/fax 08-58015085 • e-post: info@eresund.se