Uppdragsgivare

Byggdok
, Institutet för byggdokumentation
Byggforskningsrådet, se Formas
EU, (DGXIII), Information Society Directorate
Formas, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
SIPU International, Svenska Institutet för Personal- och organisationsUtveckling
Statskontoret
UNIDO, United Nations Industrial Development Organization