Länkar

Här följer några länkar som har anknytning till information inom bygg och miljö, nationellt och i viss mån internationellt.

Sverige


Arkus, Arkitekternas forskningsstiftelse
Boverket
är nationell myndighet för samhällsplanering, stadsutveckling, byggande och boende
Byggdok, Institutet för byggdokumentation, startade sin verksamhet 1966. Sedan dess har man byggt upp biblioteket med tillhörande databaser, samt erbjudit marknaden en rad informationstjänster.
Byggfaktas
affärsidé är att etablera kontakt mellan köpare och säljare av produkter och tjänster på svensk byggmarknad.
Formas
, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
SBUF, Svenska Byggbranschens UtvecklingsFond
Svensk Byggtjänst verksamheten är organiserat i tre affärsområden: Varuinformation, Teknikinformation, Litteratur
Svenska Miljönätet
innehåller information och data om miljö och miljöarbete hos myndigheter, forskningsinstitutioner, företag och intresseorganisationer
Sverige Bygger AB, samlar in information om all byggnation i Sverige. Informationen säljs under varumärket Sverige Bygger och innefattar kvalitativa tjänster och produkter till alla företag som i rätt tid vill veta vem som bygger vad, var, när och hur.
SverigeDirekt
är startpunkten för sökningar på alla webbplatser inom den svenska offentliga sektorn.
V-bibliotekets vid LTH informationstjänster. Se även Tenlink


Internationellt

CIB, International Council for Research and Innovation in Building and Construction
UICB, International Union of Building Centres

Cibât
, Centre international du bâtiment, Canada.
IRB, Fraunhofer-Informationszentrum Raum und Bau IRB, Tyskland (Stuttgart)
NCC, National Construction Council, Tanzania

Building Information Ltd is a publishing house owned by The Building Information Foundation RTS. In its operations, Building Information Ltd promotes sound building and property management practices, (Helsingfors, Finland).
Norges Byggforskningsinstitutt
Norsk Byggtjeneste

Byggecentrum, Danmark